Wednesday, May 14, 2008

Tang Le


Cựu Ðại Tá Nguyễn Phúc Hùng đọc điếu văn trước linh cữu cố Trung Tướng Dư Quốc Ðống.
Bài và hình: Nguyên Huy/Người Việt
HUNTINGTON BEACH, California (NV) - Sáng hôm qua 3 Tháng Năm, tại nhà thờ First United Methodist Church, Huntington Beach, gia đình Mũ Ðỏ QLVNCH cùng gia đình cố Trung Tướng Dư Quốc Ðống và thân hữu đã làm lễ trọng thể tiễn đưa linh cữu cố trung tướng đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Là một trong những tướng lãnh chiến trường của QLVNCH, cố Trung Tướng Dư Quốc Ðống đã được hầu hết chiến binh QLVNCH, trong và ngoài binh chủng nhẩy dù ngưỡng phục. Trong bài kể lại tiểu sử vị tướng lãnh chiến trường này, Ðại Tá Nguyễn Phúc Hùng đã lược kể những lần vinh thăng của cố trung tướng đều diễn ra tại mặt trận.
Xuất thân từ khóa 5 Võ Bị Quốc Gia Ðà Lạt, cố Trung Tướng Dư Quốc Ðống đã chỉ huy từ cấp trung đội cho đến quân đoàn chỉ trong một thời gian 18 năm và đã trải qua khắp các mặt trận quan trọng trong cuộc chiến tranh chống Cộng Sản Bắc Việt xâm lăng.
Về phương diện chỉ huy, cố Trung Tướng Dư Quốc Ðống cũng là một vị chỉ huy được binh sĩ dưới quyền yêu mến nể phục vì đức độ cũng như tài năng. Vẫn theo lời Ðại Tá Nguyễn Phúc Hùng, trong bài điếu văn trên thì: “Cố Trung Tướng Dư Quốc Ðống đã là một cấp chỉ huy làm cho binh chủng dù của QLVNCH thành một binh chủng thiện chiến, có tinh thần chiến đấu cao, có kỷ luật nghiêm minh thường được người dân tôn vinh người lính dù VNCH là ‘Những Thiên Thần Mũ Ðỏ.’”
Cựu Trung Tá Phạm Ðình Cung, đại diện cho anh em Mũ Ðỏ, cũng đã đọc một điếu văn nhắc lại công trạng của một người anh cả trong binh chủng. Người anh cả ấy lúc nào cũng có mặt cùng anh em trên khắp các chiến trường đỏ lửa, từ Bình Giả, Ðồng Xoài đến Pleiku, Kontum qua các trận vượt biên phá hậu cần địch... nơi nào người chiến binh tham chiến cũng được nghe thấy tiếng nói của Bạch Long, danh hiệu của “Ðích Thân” trong máy truyền tin.
Bây giờ tiếng nói ấy còn vẳng lại trong tâm trí người lính Dù “Ðây Bạch Long! Ðây Bạch Long! Nghe rõ trả lời...”
Dân Biểu Tiểu Bang California Trần Thái Văn, người cháu gọi Trung Tướng Dư Quốc Ðống bằng cậu (em ruột mẹ), cũng đọc một bài điếu văn đầy xúc cảm trong buổi lễ tiễn đưa này.
Vào ngày hôm trước, Gia Ðình Mũ Ðỏ cùng các cựu chiến sĩ QLVNCH thuộc các quân binh chủng đã làm lễ Phủ Cờ thật trang trọng cho người chiến sĩ đã từng chiến đấu anh dũng dưới ngọn cờ này.
Lễ tiễn đưa linh cữu cố Trung Tướng Dư Quốc Ðống sau đó đã được anh em trong Gia Ðình Mũ Ðỏ, các vị trong Hội Ðồng Liên Tôn và gia đình cố trung tướng cùng thân hữu đưa đến tận nơi an nghỉ cuối cùng trong một nghĩa trang tại thành phố Fullerton. (N.H.)

No comments: